Ecologische activiteiten

Niko Groen is van professie bioloog en heeft zich gespecialiseerd als weidevogelonderzoeker. Is opgegroeid in het Noord-Hollandse Akersloot. Door de vele tochten in de Limmerpolder kwam ik al vroeg in contact met weidevogels. We raapten de “vroege” eieren van de kievit voor het geld, een gebruik dat later door de internationale natuurbescherming (IUCN) als “wise use” werd bestempeld.

Wat is begonnen als exploitatie van de natuur is door mijn lidmaatschap van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) en later de studie biologie in Utrecht en Amsterdam geëvolueerd in natuurbescherming.

Gelet op de nauwe relatie die weidevogels hebben met het agrarisch cultuurlandschap heb ik ruim 30 jaar onderzoek gedaan naar de relatie landbouw en weidevogels, in het bijzonder de grutto. Dit beperkte zich niet alleen tot de veenweiden van Nederland maar ook tot de grutto’s van IJsland, de Siberische steppe, het Baikalmeer, Marokko en het Iberisch schiereiland.

Cursus “Effectief weidevogel beheer”

Na het uitkomen van het boek is er samen met Jan van der Geld (medeauteur) een cursus ontwikkeld over Effectief weidevogel beheer. Dit is een cursus die op locatie kan worden gegeven. De cursus bestaat uit twee delen. ’s Morgens een theoretisch deel, waarna s’middags een excursie met als praktische oefening een beoordeling van een weidevogelgebied.
De maanden april, mei en juni lenen zich het beste voor deze praktische cursus.

Vanaf februari wordt er vanuit de vergaderruimte in de praktijk een cursus gegeven met als titel “vogels herkennen in tuin en park” In kleine groepen leert met ongeveer 50 algemene vogels van tuin en park. Lees meer over cursussen.

Ecologisch tuinieren

Geniet u ook van vogels, vlinders en wilde planten in uw tuin laat u dan adviseren door een ervaringsdeskundige. Advies voor de nieuw aan te leggen of bestaande tuin.

Heeft u een vraag?  Graag via de mail of per telefoon of vult u het informatieformulier hiernaast in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactgegevens

Kennemerlandlaan 5
8302 NC Emmeloord

06-26849350

indepraktijk10@gmail.com

Voor meer informatie:

0527-618800

Menu